Br. Hoffman Henryk

Lot i jego córki

Miłosierny Samarytanin – Łuk. 10:25-37

Panowanie nad sobą – Przyp. Sal. 25:28

Niektóre ubiory Izraelitów – 4 Moj. 15:38-39

Zmartwychwstanie Jezusa – Dz. Ap. 17:1-3

1 Moj. 18:1-19:38

Zebranie świadectw – wstęp

Obraz i rzeczywistość Izraela

1 Moj. 18:1-3

Zachowani w dnu ucisku