Br. Herzig Gerald

Doktryna szafarska Georga Fox’a

Wolność

Chodź przed obliczem moim i bądź doskonałym

Umiłowaliście złe przed oczyma moimi

Kamień kluczowy

Ponieważ widzicie powołanie wasze Bracia – 1 Kor. 1:26-28

Mat. 13:16

Chór Alleluja

Cele Chrześcijanina

Jabłko złote

Gwiaździsty wszechświat

Drzewo żywota

Boskie wymagania – Mich. 6:8

Czyniliście co złego przed oczyma moimi

Posłannik Epifanii

Ojciec Abraham – Chodź przede mną i bądź doskonałym

O pewnym widzeniu – Izaj. 6:1-5

Jerozolima w typie i antytypie

Harfa Boża

Kwalifikacje niezbędne dla Chrystusowych Ambasadorów

Efezjan 6:11, 13-18

Kryzys środkowego wschodu cz. 1 i cz. 2

Tysiące punktów świetlnych

Dobrodziejstwa, jakie otrzymujemy

Podtrzymujący płomień

W on dzień – Psalm 118:24

Wzgórza Jeruzalem

Rzeczywistość i symbol chrztu

Eleazar – typ i antytyp

Poświęcenie – 4 Moj. 7

Prorok Jeremiasz

Umiłowaliście złe przed oczyma mymi – Izajasz 65:12-14

1 Kor. 1:26-28

Oto ja, poślij mnie – Izajasz 6:8

Poświęcenie – Wrocław