Br. Grochowicz Jan

Pokora

Potop

Grzech współudziału

Samotność ludu Bożego – Łosiniec

Winnica serca – Jan 15:1-7 – Łosiniec

Winnica serca cz. 1 i cz. 2

Samotność ludu Bożego

Mojżesz

Przypowieść o winnicy cz. 1 i cz. 2