Spis pytań Br. Gohlke A. – część 1

1. Czy Bóg z góry przewidział zło? Biorę za podstawę teksty 1 Piotr. 1:19,20, Obj. 13:8,9, Efez. 1:4-11 i Łuk 11:50,51.
2. Kto ma prawo uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej, czyli spożywać emblematy przedstawiające ciało i krew Jezusa Chrystusa?
3. Czy w Tysiącleciu będą obydwie płci? A jeżeli tak, to czy będzie w dziejach wieczności to, że człowiek będzie bez płci i czy Adam przed stworzeniem Ewy i Jezus posiadali płeć? Jeżeli Drogi Bracie mógłbyś na ten temat coś powiedzieć, to bardzo bym prosił.
4. Proszę o wyjaśnienie, czy Pielgrzymi Posiłkowi powinni przemawiać w sympozjum w sytuacji, gdy Bracia Ewangeliści nie mają tego przywileju?
5. Czy za Adama Jezus był wystarczający jako okup, to w jaki sposób Jezus odkupił Izraela z pod przekleństwa Zakonu, gdzie ich zgrzeszyło miliony? Potrzeba byłoby miliony odkupicieli, bo Zakon mówi, że oko miało być za oko, ząb za ząb i człowiek za człowieka. Jak to można zharmonizować?
6. Już wstawiłem to pytanie we Wrocławiu, ale odpowiedzi nie otrzymałem. Chodzi mi o to, czy można kierować biblijne pytania do Domu Biblijnego we Filadelfii, a odpowiedzi na takie mogłyby dla ogólnej korzyści ludu Bożego ukazywać się na łamach Teraźniejszej Prawdy a jeżeli nie, to listownie, prosiłbym bardzo Cię Bracie o odpowiedź.
7. Biblia często mówi, aby głosić poselstwo Ewangelii, wielu Braci i Sióstr epifanicznych powie, prawie w ogóle tego nie czyni i nie odczuwają takiej potrzeby, wręcz przeciwnie, twierdzą, że jest to bezcelowe, bo na to jest Tysiąclecie a dzisiaj moglibyśmy tym ludziom tylko szkodę wyrządzić, bo gdyby poznali Prawdę, a nie dotrzymali później wierności, to uczynilibyśmy im wielką krzywdę. Nie myślę tu o głoszeniu takim, jak to czynią nasi Bracia Świadkowie Jehowy, ale o prawdziwym biblijnym głoszeniu tego poselstwa. Prosiłbym Cię Drogi Bracie o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a za odpowiedź serdecznie dziękuję.
8. Pytanie to jest związane z poprzednim. Pytanie to jest streszczeniem, ponieważ ten który wstawił to pytanie daje dwie strony świadectwa o sobie. Chciałbym wiedzieć, jak Bóg zapatruje się na tych, którzy nie służą przez wykłady, mam na myśli samego siebie, ale który czyni inne rodzaje pracy, takie jak np. rozpowszechnianie ulotek na różne tematy.
9. Kościół Chrystusowy kroczył drogą wąską. Ponieważ Wiek Ewangelii zakończył się, na jakiej drodze kroczą ci, którzy po skończeniu Wieku Ewangelii, poświęcają się w służbie Panu i Jego ludu?
10. To samo pytanie zostało powtórzone i dana jest na nie odpowiedź.
11. Proszę mi odpowiedzieć, czy jest przeznaczenie?
12. Wiele tekstów jest w łączności z tym pytaniem podane. Jeżeli upadli, zbuntowani aniołowie mają uzyskać przebaczenie od Jehowy i wrócić do pierwotnego stanu, do jakiego zaszczytu dostąpią ci aniołowie, co pozostali lojalni wobec swojego Boga Jehowy i stosowne teksty podaje.
13. Proszę o wytłumaczenie, co przedstawiają kamienie, o których jest mowa w księdze Jozuego 4:5-9.
14. Według mego zrozumienia byłby potrzebny Sztandar Biblijny. Myślę, że wypłynęłoby z tego wielkie błogosławieństwo, bo nie mamy tutaj takiego pisma, z którym moglibyśmy iść do świata a w Polsce byłoby wiele czytelników. Myślę, że powinny być podjęte w tym kierunku starania. Jak Ty Drogi Bracie zapatrujesz się na tą sprawę, serdecznie dziękuję za odpowiedź.
15. Na początku jest słowo, które ja nie rozumiem, następnie… widocznie czy kler rzymski czyni swoją służbę ofiar, według Żyd 5:1, że księża i prezbiterzy są z ludu Bożego wzięci i dla ludu, tak jak ten tekst podaje, postanowieni, więc mówią, że dlatego muszą te sakramenty dla uświęcenia ludu symbolizować.
16. W czasie, kiedy papież tak wielką działalność wykonuje, to w Teraźniejszej Prawdzie tak mało a w ogóle nic się nie pisze na temat papiestwa.
17. Proszę powiedzieć, czy Bracia w Prawdzie powinni prosić o datki?
18. Drogi Bracie Gohlke, proszę wyjaśnić, co dzieje się z tchem żywota po śmierci człowiekaw związku z 1 Moj. 2:7. W jaki sposób człowiek będzie ożywiony przy zmartwychwstaniu? Dziękuję bardzo.
19. Drogi Bracie, czy stosunek pokoleń narodu Izraelskiego, 2,5 pokoleń po wschodniej stronie a 9,5 po zachodniej stronie, ma znaczyć, że zbawionych w czasie Restytucji będzie więcej niż wybrańców?
20. Tu jest długie pytanie odnośnie oddawania pokłonu sztandarowi.
21. Pytanie dość długie, TP zamieszcza art. na str. 24 Marzec-czerwiec 1971r. i inne, że społeczność Świadków Jehowy to mały Babilon. Wiadomo, że Biblia wymienia więcej Babilon Obj. 18:4. Czy nie warto się nad tym zastanowić, co mówi Słowo Boże? Obj. 22:18 i inne teksty są jeszcze podane.
22. Uważam, że to jest ostatnie pytanie. pytanie z art. o Wielkim Gronie z Ter. Pr. marzec-kwiecień nr. 309. W jednym miejscu porównuje Wielką Kompanię do sosny, a poniżej do Młodocianych Godnych. Jak zrozumieć tę niekonsekwentność, jak to uzasadnić z Biblii?