Br. Dzikowiec Miron

Bieżenie do kresu – Fil. 3:14