Br. Caron Marcel

Nikogo według ciała nie znamy – 2 Kor. 5:16 cz. 1 i cz. 2

2 Piotr 1:12-13

Bóg był z Józefem – 1 Moj. 41:38-49

Chleb żywota

Co to jest chrzest?

Fil. 4:8

Filozofia codziennego życia Chrześcijanina – Żyd. 12:7

Ja i dom mój służyć będziemy Panu – Joz. 24:15

Mal. 3:1-2

Miłość braterska – 1 Piotr 1:22

Miłosierdzia chcę a nie ofiary – Ozeasz 6:6

Miłosierdzie – 1 Moj. 45 rozdz.

Netynejczycy cz. 1 i cz. 2

Nowe Niebiosa i nowa Ziemia – 2 Piotr 3:16

Pokarm – 5 Moj. 8:3

Pokój Boży – Izajasz 26:3

Poświęceni Obozowcy Epifanii – Ezdr. 8:20, 2 Kron. 35:22-23 cz. 1 i cz. 2

Poświęcenie – Joz. 24:15

Psalm 68

Tak w Nim chodźcie – Kol. 2:6-7

Tak w Nim chodźcie – Kol. 2:6-7 – Poznań

Wierność w poświęceniu

Zamieszanie

Zaparcie się Piotra

Józef

Dz. Ap. 17:26-27

Dokonanie służby – Kol. 4:17

Warunki naszego poświęcenia – Jozue 24:15

Psalm 143:10

1 Tes. 5:11

1 Król. 18:21

Zarządzenia Pańskie – Psalm 107:11

Obłok Świadków – Żyd. 12:1 cz. 1 i cz. 2

2 Piotr 3:13

Tkanie charakteru

Miłość obowiązkowa – Jan 15:12

Miłość obowiązkowa – Jan 15:13

Wytrwałość – Mat. 24:13

Kol. 2:6-7 – 1967 r.

Radość chrześcijańska

Rzym. 12:11

Psalm 133:1

Rozpoznawanie woli Bożej

Pastor Russell

Ojcowskość

Poświęcenie – Jan 17:17

Zakończenie konwencji w Jaworze Górne 1971 rok

Myśl

1 Jan 2:15

Dni stworzenia – antytyp

Jan 6:63