Br. Bromboszcz Franciszek

Godzina pokuszenia

Opowiem Ci rzeczy skryte – Jer. 33:3

Droga do Życia Wiecznego

Modlitwa

Poświęcenie

Proroctw nie lekceważcie cz. 1 i  cz. 2

1 Piotr 1:2-5

Opieka Boża nad ludem Bożym – 2 Kron. 16:9

1 Tym. 3:15

Znajomość Słowa Bożego podstawą Zbawienia