Br. Bochniak Augustyn

Co znaczy być prawdziwym Chrześcijaninem?

Bóg nasz poddaje nas próbie

Bogacz i Łazarz

Nasza postawa w  czasie nadchodzącej próby

Wielkie i dziwne są Twoje dzieła cz. 1, cz. 2 i cz. 3

Wpływ Prawdy na nasze życie cz. 1 i cz. 2

Zazdrość

Znaczenie i rola oczyszczonej Świątyni

Jedność ludu Bożego

Prawda i kłamstwo

Rola i wpływ Br. Russella na zrozumienie Pisma Świętego cz. 1 i cz. 2

Nahum rozdział 1

Nahum rozdział 2

Nastały czasy trudne

Różnica między nominalnym a prawdziwym Chrześcijaninem cz. 1 i cz. 2

Dwie części Poświęcenia

Chrześcijańska wolność w zarządzaniu Zborem

Oskarżenie Sodomy i Gomory

Sądzić czy nie sądzić? – Chełmno 25.09.2016 rok

Prezentacja: Sądzić czy nie sądzić

Różnica między nominalnym a prawdziwym Chrześcijaninem cz. 1 i cz. 2 – 2016r

Rady małżeńskie

Fundamenty chrześcijańskiego życia

Siódma struna harfy – istota zła – Psalm 32:2

Prawie, że chrześcijanin

Bieżenie do kresu, mety

Prawie chrześcijanin

Nastały czasy trudne

Badacze Biblii – cz. 1 i cz. 2

Chrześcijanin, jako bezstronny obserwator – cz. 1 i cz. 2

Upadek i zniszczenie Niniwy

Święto Paschy

Sodoma i Gomora