Spis pytań Br. Armstrong R.E. – część 6

1. Proszę wytłumaczyć, czy we wtórym przyjściu nasz Pan związał szatana jako jednostkę całkowicie czy tylko częściowo i czy można do tego zastosować Mar. 3:27?
2. Czy cała ziemia została stworzona doskonałą przez Boga, ponieważ On nie czyni nic niedoskonałego, czy tylko ogród Eden?
3. Jak możemy rozumieć, że Mojżesz nakazuje jeść ofiarę za grzech w miejscu świętym? Co przez to ma na myśli a Aaron nie zezwalał?
4. Proszę wyjaśnić jaki jest początek zła, szczególnie przed upadkiem Lucyfera.
5. Ilu Izraelitów wyszło z niewoli egipskiej? Czy możliwe jest, aby taka liczba dwa miliony, jaka jest podana w Teraźniejszej Prawdzie mogła w tak krótkim czasie przejść przez Morze Czerwone?
6. Proszę kilka słów na temat Piramidy. Czy Piramida była budowana od góry, to jest od górnego kamienia czy od fundamentu, jak każda ziemska budowla?
7. Jakie korzyści miał Abel z hodowli owiec, jeśli do potopu nie jedzono mięsa?
8. Skąd Abel wiedział, że trzeba składać ofiarę Bogu?
9. Czy członkowie klasy Młodocianych Godnych i Poświęceni Obozowcy Epifanii są żywymi przed Bogiem podobnie jak żywymi byli Nowe Stworzenia a jeśli nie są żywymi przed Bogiem, to jakie stanowisko zajmują?
10. Co należy rozumieć przez wyraz „wyniszczenie samego siebie”? Fil 2:7.
11. W jakim okresie życia dowiedział się Jezus, że jego ojcem jest Bóg?
12. Jaką nagrodę otrzymał nasz Pan i co by uczynił wypełniając Zakon w myśl obietnicy Bożej?
13. Co to jest dusza? Czy dusza to jest krew człowieka?
14. Czy jest w klasie Obozu Epifanicznego i Młodocianych Godnych chrzest ducha i chrzest ognia?
15. Dominium Szatana
16. Czy Armageddon się rozpoczął i kiedy?
17. Czy Samson i Salomon byli członkami klasy Starożytnych Godnych?
18. Jaką śmiercią umierali Starożytni Godni czy śmiercią posługi? Czy poświęceni obecnych czasów umierają śmiercią ofiarniczą?
19. Czy w Tysiącleciu będzie zima i jakiego rodzaju będzie klimat?
20. Czy Obj. 20:5 jest dopiskiem? Jeśli nie, to jak należy powyższy wiersz rozumieć?
21. Czy rozmowa Ijoba z czterema była typem na czas Paruzji i Epifanii?
22. Jak możemy w sercu mieć to radosne zadowolenie ze słów zapisanych w księdze Ijoba 42:7, żeście o mnie nie mówili tak przystojnie jako Ijob sługa mój?
23. Czy słowa Izaj. 19:18 były typowe na czas Epifanii i pragnę zaznaczyć, że w Biblii w rosyjskim języku nie jest zapisane :”miastem spustoszenia” a „miastem słońca”.
24. Często słyszymy, że Bóg nie wymaga od nas grzesznych doskonałości w postępowaniu. To dlaczego potrzebne nam jest usprawiedliwienie? Jak dostosować do tego słowa Jezusa: Bądźcie doskonałymi, jako Ojciec doskonały jest. Straszna jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. Wiemy również, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje.
25. Dziesięć przykazań Br. Armstronga.
26. Proszę wytłumaczyć, kto nosił Arkę Przymierza za życia kapłana Aarona?
27.
28. Drogi Bracie zebranie bereańskie są bardzo pożyteczne, ale co zrobić, jeśli ten, który przewodniczy na nich zamienia je na wykłady, bo mówi prywatne sprawy około 20 minut, a zbór czeka w cierpliwości na pytania dalsze albo nie dopuszcza członków do zadawania pytań ściśle związanych z przebadanym paragrafem i powstaje nieprzyjemna atmosfera. Proszę o wyrazy.
29. Sprawa p;oprawienia błędnych wypowiedzi przez Br. Armstronga.
30. Jakie są zadania chrześcijanina społeczne i religijne?
31. Czy jest jakiś tekst biblijny, że chrzest oznacza zanurzenie?
32. Czy Jezus przechodził przez doświadczenia jako nowe Stworzenie przez 3,5 lat misji czy te jego doświadczenia jako Nowego Stworzenia pokazane są typowo w gorzkich ziołach podczas Wielkanocy?
Pobierz pdf