Spis pytań Br. Armstrong R.E. – część 10

1. Obj. 2:1. Co znaczą siedem gwiazd i siedem świeczników?
2. Dlaczego na zebraniach świadectw do modlitwy jest proszona Siostra a nie Brat?
3. Czy jak nam ktoś z drogich osób nam umrze, jest właściwe utrzymywać żałobę, tzn. ubieranie się w czarne stroje, i nosić czarną opaskę?
4. Drogi Bracie, czy młody człowiek w wieku 16 lat, który przyjął symbol chrztu, z powodu braku więcej Starszych, może prowadzić badanie w Zborze?
5. Jak należy rozumieć tekst Kaz. Sal. 10:2.
6. 2 Moj. 12:10. Jeżeli wielu z klasy Niby Wybrańców (Quasi Wybranych) i Młodocianych Godnych nie umrą przed wprowadzeniem Nowego Przymierza, to jaka istnieje możliwość kontynuowania ich poświęcenia w nowych warunkach zastosowania zasługi Jezusa w świetle 2 Moj. 12:10?
7. Czy korzystanie przez Niby Wybrańców (Quasi Wybranych) z zasługi Jezusa przewidzianej dla Wieku Ewangelii i spożywanie gorzkich ziół nie wyróżni tej klasy po Tysiącleciu? 2 Moj. 12:8.
8. Czy uczenie się pieśni innych grup religijnych jest właściwe, jeżeli nie umiemy śpiewać wszystkich pieśni, które znajdują się w naszym śpiewniku, a których moglibyśmy się łatwo nauczyć, ponieważ mamy do nich nuty?
9. Czy Brat, który długi czas nie przychodził na zebrania, praktykował różne nałogi, a do wyboru na Braci Starszych i Diakonów był podany jego głos anonimowy przez żonę, która wiedziała o jego nałogach i inni Bracia, którzy liczyli jego głos postąpili właściwie? Proszę o wyjaśnienie.
10. Niektórzy z naszej młodzieży podczas obecnej konwencji chodzą po wsi z gitarami i grają na skoczną nutę pieśni, których nie ma w naszych śpiewnikach. Czy to przynosi nam zaszczyt?
11. Czy jak zebrania się odbywają w mieszkaniu, czyim obowiązkiem jest uprzątnięcie tego pokoju i przygotowanie na zebranie zniesienie ławek, krzeseł tak samo i wyniesienie? Czy tą czynność ma zawsze spełniać gospodarz domu?
12. Czy Adam miał doskonały charakter? Jeżeli miał, to dlaczego upadł? A jeżeli nie posiadał, to możemy uważać, że był nie we wszystkim doskonały. Jak to można pojąć i zrozumieć?
13. Proszę o wyjaśnienie tego wyrażenia: Niby Wybrańcy. Od czego to pochodzi?
14. Czy to Panu się podoba, gdy Siostra, która przyjechała z Bełżca na konwencję do Leżachowa rozpoczyna agitację pomiędzy Braćmi i Siostrami, którzy nie byli na konwencji w Bełżcu i w złym świetle przedstawia pytania i odpowiedzi Brata Armstronga i w ten sposób
uprzedza Braci i Siostry do Ruchu epifanicznego i do Sług Prawdy, których Pan używa. Czy Bracia i Siostry powinni takie plotki i oczerniające wiadomości wysłuchiwać?
15. Co oznaczają nazwy: Świecki Ruch Misyjny Epifania? Kiedy ten Ruch powstał i co ma do wykonania?
16. Ile trzeba mieć lat, aby się poświęcić Bogu? Czy też wiek nie odgrywa roli?
17. Czy można należeć do organizacji szkolnej, takich jak Zjednoczenie młodzieży sportowej lub innej, jeżeli jest to czynione pod przymusem szkoły? Co czynić w takich wypadkach?
18. W jakim wypadku Mojżesz nie przedstawia Jezusa?
19. Dlaczego Mojżesz nie wszedł do ziemi Chananejskiej?
20. Bracie Armstrong! Czy przewodniczący zebrania świadectw może pozwolić, aby Brat zamiast zeznawać się ze swoich doświadczeń, wygłaszał długie przemówienia na temat innych Braci i krytykował przewodniczącego za podany komentarz do zeznań i że niektórych Braci spotkała wielka krzywda przez Twoje odpowiedzi Bracie Armstrong na pytania w Bełżcu? Wiem, że wszyscy Bracia będący w harmonii ze Sługa Pańskim na czasie, byli bardzo zbudowani tymi odpowiedziami a zeznanie tego Brata wprowadziło złego ducha do zeznań. Czy przewodniczący ma pozwalać na wykorzystywanie zeznań do agitacji, bo ten Brat zwrócił się w zeznaniu do wszystkich mówiąc: drodzy Bracia i Siostry? Proszę o wyjaśnienie.
21. Niektórzy Bracia w Lublinie współpracują w ruchu ekumenicznym wychwalając swoją pracę, że głoszą Ewangelię w kościele katolickim na zaproszenie przedstawicieli tego kościoła, ale nic nie mówią, że na drzwiach kościoła był wywieszony program ekumeniczny, w którym oprócz punktu przemawiania, przedstawicieli Świecko Ruchu Misyjnego Epifania także była msza i modlitwa za jedno1ść wszystkich chrześcijan oraz przemówienia przedstawicieli innych kościołów. Więc wspólna działalność w ramach ruchu ekumenicznego wielkiego Babilonu. Czy to są półprawdy, gdy oni mówią, że głoszą Ewangelię w kościele katolickim na zaproszenie przedstawicieli tego kościoła?
Pobierz pdf