Velbert 2021 rok

Br. Ryl Paweł – Dz. Ap. 8:26-31

Br. Sellin Mirosław – Niezwykła historia Biblii

Br. Kaliszczyk Andrzej – Natchnienie Biblii

Br. Janke Frank – Biblia

Br. Onyszko Walter – Biblia w USA

Prezentacja do wykładu: Biblia w USA

Br. Wardziński Piotr – Skrytość Bożego objawienia – Izajasz 45:15

Br. Ślipek Jarosław – Któż poznał myśl Pana? – 1 Kor. 2:16