Stryków 2019 rok

Br. Urban Adam – Członkowie klasy wtórej śmierci – cudzołożnicy

Br. Nagórny Beniamin – Co jest podstawą naszej wiary?

Br. Kwaśniewski Bogdan – Jedność ludu Bożego

Br. Ryl Józef – Powody, dla których wierzymy, że posiadamy Prawdę

Br. Urban Marek – Wiara sług nieużytecznych – Łuk. 17:5-10

Br. Ślipek Jarosław – Ambicja – Mar. 9:33-34