Rudawka 2015 rok

Br. Strojny Tomasz – Nie bój się

Br. Kwaśniewski Bogdan – Wolność

Br. Wadas Marek – Zagubiona doktryna

Br. Nowicki Gabriel – Zaufaj Panu

Br. Wigienka Roman – Nagroda Kaleba

Br. Ryl Józef – Braterska miłość – 2 Piotr 1:5-7