Bad Bergzabern 2022 rok

Br. Ryl Paweł – Służ Bogu tym, co masz w swoich rękach – 2 Moj. 4:2-4

Br. Lewicki Marian – Dobry bój wiary – 1 Tym. 6:12

Br. Wardziński Dawid – Czy jestem dzieckiem Bożym? – 2 Kor. 13:5

Br. Sellin Mirosław – Brat Jan Tauler

Prezentacja – Jan Tauler

Br. Ryl Jozef – Przyszłość świata Kaz. Sal. 1:4, 1 Moj. 8:22, Kaz. Sal. 3:1

Br. Urban Adam – Restytucja w wizji Ezech. 47:1-12

Prezentacja – Restytucja w wizji Ezechiela 47:1-12

Br. Spadziński Janusz – Zasiew Królestwa Bożego