Wielki Prorok Eliasz i Wielki Antychryst

Br. Kłosowski Sylwester – Wielki Prorok Eliasz

Br. Jarek Daniel – Wielki Antychryst