Wiara, Nadzieja, Miłość

Br. Lekki Edward – Wiara

Br. Olchowy Mikołaj – Nadzieja

Br. Zwierko Józef – Miłość