Szczodrobliwość

Br. Piętka Paweł – Definicja szczodrobliwości. Niewiasta przy studni.

Br. Domaradzki Tadeusz – Kim byli Samarytanie – Żyd i Samarytanin, bliscy, jednak oddaleni.

Br. Bednarz Łukasz – Jezus rozdaje wodę. Woda życia wiecznego. Sprawiedliwe nagrody.

Br. Ryl Jan (T) – Szczodrobliwość w życiu codziennym. Jej uosobienie. Ograniczenia.