Stworzenie, upadek, Okup i Restytucja

Br. Kucharz Feliks – Stworzenie i upadek

Br. Szpunar Jerzy – Okup

Br. Maszczyk Ernest – Restytucja