Sprzęty Świątnicy Świętej

Br. Blecharczyk Eliasz – Stół

Br. Czyrny Jan – Świecznik

Br. Chmielewski Jan – Ołtarz