Siedmioraki podział Słowa Bożego

Br. Przywara Ignacy – Doktryny

Br. Sellin Ryszard – Proroctwa

Br. Wróbel Piotr – Historie

Br. Szpunar Ireneusz – Obietnice

Br. Kucharz Janusz – Typy

Br. Wojtko Jakub – Przykazania

Br. Opałkowski Wojciech – Napomnienia