Przybytek

Br. Blecharczyk Stanisław – Przybytek Wieku Ewangelii

Br. Pikor Antoni – Przybytek Epifanii

Br. Otczyk Piotr – Przybytek Tysiąclecia

Br. Markowski Lewopold – Przybytek po Tysiącleciu