Prorocze sny Biblii

Br. Ryppa Artur – Proroczy sen Jakuba

Br. Kłosowski Sylwester – Proroczy sen Józefa

Br. Najderek Rafael – Proroczy sen faraona

br. Żywicki Jerzy – Proroczy sen Nabuchodonozora