Nadzieja świata

Br. Rzepkowski Leszek – Pożądanie narodów – Agg. 2:8

Br. Domaradzki Tadeusz – Przeszkody w wierze w Królestwo

Br. Sułyja Władysław – Szukanie Królestwa Bożego