Micheasz 6:8 Kraków

Br. Wojtas Zbigniew – Czynienie sądu

Br. Sellin Ryszard – Czynienie miłosierdzia

Br. Kubala Zbigniew – Pokorne chodzenie z Bogiem