Jezus umarł. Dlaczego?

Br. Wróbel Piotr – Poglądy niebiblijne a doktryna biblijna

Br. Stopiński Waldemar – Cena Okupu

Br. Przywara Ignacy – Ofiara za grzech