Jan 5:30

Br. Grochowicz Jan – Szkoła Chrystusa

Br. Bednarz Łukasz – Pragnienie i czyn, ostrożność

Br. Pikor Antoni – Ogniste doświadczenia