Drugi Adwent Jezusa

Br. Kłosowski Sylwester – Cel powrotu naszego Pana

Br. Janke Frank – Sposób powrotu naszego Pana

Br. Najderek Rafael – Okresy powrotu naszego Pana

Br. Sellin Mirosław – Czas powrotu naszego Pana