Droga Jezusa

Br. Wojtas Zbigniew – Od narodzenia do Jordanu

Br. Jackowiak Jarosław – Od Jordanu do Kalwarii

Br. Opałkowski Wojciech – Od zmartwychwstania do wniebowzięcia