Dar języków

Br. Urban Marek – Historia, trzy źródła

Br. Piętka Paweł – Współczesne języki a prawdziwe

Br. Nowak Grzegorz – Świadectwo Ducha