Boskie prowadzenie

Br. Żywicki Jerzy – Boskie prowadzenie w słupie obłoku

Br. Sellin Mirosław – Boskie prowadzenie w słupie ognia