Boska Opatrzność

Br. Szul Jarosław – My doznajemy Boskiej opatrzności

Br. Ryl Alfred – Wszystko działa na nasze dobro i ogólna opatrzność nad wszystkim

Br. Lekki Edward – Duch i owoce Boskiej opatrzności