1 Kor. 1:30

Br. Sellin Mirosław – Jezus Chrystus stał się nam mądrością od Boga

Br. Janke Frank – Chrystus nasza sprawiedliwość

Br. Najderek Rafael – Chrystus naszym poświęceniem

Br. Kłosowski Sylwester – Chrystus naszym wyzwolicielem