Miętne 2018 rok

Br. Witko Krzysztof – Żyd. 10:23

Br. Sirmulis Saul – Biegnięcie do mety i utrzymanie się przy niej – Fil. 3:14-15

Br. Janke Wolfgang – Walka Gedeona

Czas łaski dla Syjonu

Br. Kucharz Feliks – Używanie Słowa Bożego – 2 Tym. 3:16

Br. Chilczuk Mychajło – Jan 6:68

Br. Domaradzki Tadeusz – Poświęcenie

Br. Olekszy Henryk – Odpowiedzi na pytania

Br. Witko Krzysztof – Kim my jesteśmy – Psalm 72:3