Miętne 2016 rok

Br. Woźnicki Piotr – Psalm 15

Br. Sirmulis Saul – Antytyp szpiegowania ziemi

Sympozjum – Cuda w Biblii

Br. Olekszy Marian – Gromadzenie czy rozpraszanie

Br. Olekszy Henryk – 1 Piotr 5:7

Br. Walczak Juliusz – Jedność między Braćmi