93

Już świta przed nami radosny ten czas

1. Już świta przed nami radosny ten czas,
gdy Zbawca powoła przed tron Boski nas
i swoją zasługą okryje nasz stan,
[:nagrodę udzieli Bóg Ojciec i Pan.:]
2. Lecz zanim zabłyśnie radosny ten dzień,
nad światem zawiśnie ponury zły cień,
lecz blaski słoneczne rozproszą wnet noc,
[:bo szczęście nam wieczne Chrystusa da moc.:]
3. Więc dążmy wytrwale, bo bliski już kres.
Odpoczniem wnet w chwale, pozbędziem się łez.
Przed Królem usiądziem, gdzie Jego jest tron
[:i śpiewać Mu będziem bo wielki jest On.:]
4. A w blasku, wśród chwały Król zacznie swój rząd
i wezwie świat cały na próbę, na sąd.
Nie będzie już zgonu, odrodzi się świat,
[:a chwała Syonu zabłyśnie jak kwiat.:]