81

Obietnicę nam wymowną

1. Obietnicę nam wymowną
Ojciec w łasce swojej dał,

że kto wierzy w krew kosztowną,
ten na wieki będzie trwał.

Nadto Ojciec obiecuje,
kto się ziemskich zrzeknie praw

i Chrystusa naśladuje,
ten dostąpi Boskich sław.

2. Kogo Ojciec z ducha spłodzi,
ten dla świata zmarłym jest,

lecz w Chrystusie się odrodzi,
kiedy przyjmie Pański chrzest.

Życie trzeba złożyć w darze
i u Pańskich złożyć stóp,

czynić zawsze, co Bóg każe,
wiernym będąc aż po grób.

3. Lecz gdy przejdziem za zasłonę
i zwycięsko zniesiem trud,

Pan niebiańską da koronę,
wynagrodzi wierny lud.

Chwalmy, bracia, Stworzyciela
za tę głębię Jego łask,

za zesłanie Zbawiciela,
za obietnic przyszłych blask.