77

Gwiazdo jasna i poranna

1. Gwiazdo jasna i poranna,
w Tobie życie, Prawdy blask.
Z Ciebie bije cnót fontanna,
w Tobie źródło wszelkich łask.
2. O, Baranku Boży Święty!
Nie ma granic łaska Twa.
Tyś w miłości niepojęty,
serce me wdzięcznością drga.
3. Tyś nie wzgardził mą ofiarą
i do Ojca wiedziesz mnie.
W Tobie żyję świętą wiarą,
serce me miłością wre.
4. Chcę dla Ciebie oddać życie,
bo cóż w zamian ja Ci dam?
Tyś jak słońce na błękicie,
blaskiem Prawdy świecisz nam.
5. A więc chwalmy dzisiaj Pana,
spieszmy chwałę Jemu wznieść.
Upadajmy na kolana!
Chwała Barankowi, cześć!