73

Już Zbawca obiecany na ziemski zstąpił krąg

1. Już Zbawca obiecany na ziemski zstąpił krąg,
bo czas już dokonany, jak wiemy z Świętych Ksiąg.
Przychodzi skrócić złości, naprawić wszelki stan
i rząd sprawiedliwości wnet zaprowadzi Pan.
2. Radosna ta nowina wnet rozweseli świat:
Królestwo się zaczyna i potrwa tysiąc lat.
Już widać blask świtania, wnet ujrzym słońca blask
w poranku zmartwychwstania, gdy Król udzieli łask.
3. A świat się upokorzy i Pański uzna rząd,
a wówczas Kościół Boży zacznie nad ziemią sąd.
Lud Pański, pełen chwały, panować będzie z Nim,
aż człowiek doskonały stanie przed Stwórcą swym.