7

Maluczko, a ujrzycie mnie

1. Maluczko, a ujrzycie mnie!
Tak sam powiedział Pan.
Dziś chwila ta zbliżyła się,
już się wypełnia plan.
Obecny już na ziemi Król,
Królestwa wschodzi czas.
Wnet zniknie śmierć, wnet zniknie ból,
Pan w niebo przyjmie nas.
Chór:
Królestwa dziś nastaje czas,
już widać jasny blask.
Wnet ujrzym Zbawcę wszyscy wraz,
doznamy wiecznych łask.
2. Nadeszła chwila Pańskich dni,
wnet się podźwignie świat
i pozna, że w Jezusie tkwi
zbawienie przyszłych lat.
I cały świat Mu odda cześć,
do Jego przyjdzie nóg,
bo w Panu znajdzie życia treść
i pozna, że jest Bóg.