52

Przy boku Pana pragnę stać

1. Przy boku Pana pragnę stać,
bo On jest Zbawcą mym.
Innego pana nie chcę znać,
nadzieja cała w Nim.
2. Bo źródłem łaski jest nasz Pan,
miłością do nas tchnie.
Krwią swą oczyścił grzechu stan.
Ach, oczyść także mnie!
3. Ach, oczyść mnie, o Panie mój,
z win moich i mych wad,
a wtedy, Panie, będę Twój
i w Twój podążę ślad.
4. I przed Niebiańskim Ojcem mym
zasługę przydaj mi
i ochroń mnie w ucisku złym
przez ufność w Twojej krwi.