5

Za taki słaby jak ja twór

1. Za taki słaby, jak ja twór
Pan życie swoje dał,
by dać nam swej miłości wzór,
by człowiek Prawdę znał.
Chór: Umarł Zbawca Pan i przelał swoją krew,
by z śmierci wyrwać ludzki stan,
by dać nam Prawdy siew.
2. Krew, co spłynęła z Jego ran,
zmazała grzechu ślad.
Przez krzyż swój kupił Chrystus Pan
na własność cały świat.
3. Więc teraz bracie, w Prawdzie stój,
w ofierze swojej trwaj,
czyń, jak ci kazał Zbawca twój
i Jego tylko znaj.
4. Zabiegi świata dzisiaj rzuć
i tylko Prawdę ceń.
Do nieba oczy swoje zwróć,
skąd przyjdzie Pański dzień.
5. Bo niedaleki już jest czas,
gdy Pan swój zajmie tron
i do swej chwały weźmie nas,
do jasnych nieba stron.