485

Kto w tym burzliwym życiu

1. Kto w tym burzliwym życiu
nam może pokój dać,
ożywczą wodę życia
w spragnione usta wlać?
Chór:
Zbawiciel nasz Pan,

Zbawiciel nasz Pan,
Zbawiciel nasz Pan,
wybawić tylko może On!
2. Troskami jam zgnębiony,
wokoło czyha wróg.
Ach, kto mię poprowadzi
wśród krętych życia dróg?
3. Grzech dręczy moją duszę,
Szatana lękam się.
Któż zdoła mię obronić,
od zguby zbawić mię?