474

Jak szybko życia mija czas

1. Jak szybko życia mija czas,
jak dnie za dniami mkną!
I nie spostrzeże żaden z nas,
jak przeżył wiosnę swą!
Chór:
Rok za rokiem, dzień za dniem
my do kresu trosk swych mkniem,
aż ostatni przyjdzie czas,
gdy Zbawiciel przyjmie nas.
2. Kto kochał, wierzył w życiu swym,
kto w Panu zawsze trwał,
dla tego Zbawca w Słowie swym
obiecał wieniec chwał.
3. A gdy wybije dla mnie dzwon
ostatnich życia dni,
to wtedy wspomnij duszę mą,
omytą w Twojej krwi!