473

Nim wyszedłeś dzisiaj z domu

1. Nim wyszedłeś dzisiaj z domu,
czyś pomodlił się?
Czyś poprosił Zbawcę twego,
by cię chronić chciał od złego
dzisiaj cały dzień?
Chór:
Jakaż siła jest w modlitwie!

Ona zmienia noc na dzień.
Gdy więc słabniesz w życia bitwie,
klęknij, pomódl się!
2. Gdy twe serce złość napełnia,
czy ty modlisz się?
Czy o łaskę prosisz z nieba,
byś przebaczyć mógł, gdy trzeba,
gdy ktoś skrzywdził cię?
3. W doświadczenia chwilę ciężką
czy modliłeś się?
Kiedy w smutku dusza płacze,
czyś do nieba wzniósł swe oczy,
skąd Bóg balsam śle?