46

Sprawiedliwości przyjdzie czas

1. Sprawiedliwości przyjdzie czas,
słoneczny błyśnie dzień,
a wówczas wzniesiem wszyscy wraz
hymn wśród anielskich pień.
2. Oblubieńcowi wzniesiem śpiew,
radosny zabrzmi ton,
bo przez Baranka drogą krew
Bóg da nam chwały tron.
3. Dziś świta nam nad ziemią blask,
co zdrowie niesie nam,
nadchodzi czas Królewskich łask,
panuje Chrystus sam.
4. Nastaną wnet pokoju dni,
świat pozna własny błąd,
uwierzy Chrystusowej krwi,
Chrystusa uzna rząd.
5. Szczęśliwy będzie ziemski kraj,
uleci śmierć i ból,
nastanie znów na ziemi raj,
panować będzie Król.