456

Nie wiem, czemu Bóg miłość swą

1. Nie wiem, czemu Bóg miłość swą
raczył mi okazać
albo jak za mnie biednego
mógł Chrystus życie dać.
Chór:
Ale ja wiem, w kogom uwierzył
i jestem pewien, że On jest mocen
strzec, z czymem się Jemu zwierzył,
aż do onego dnia.
2. Nie wiem, jak zbawienną wiarę
raczył mi darować
ani jak moc Słowa Jego
może mi pokój dać.
3. Nie wiem, jak z grzechu Duch budzi
lub jak serca skruszy,
jak w Słowie Zbawcę objawi,
wiarę zrodzi w duszy.