45

O, wieczny Boże, Ojcze nasz

1. O, wieczny Boże, Ojcze nasz,
niech imię Twoje święci się.
Ty dla nas pokarm ducha masz,
więc nakarm dzisiaj Słowem mię.
2. Królestwa Twego bliski czas,
już świta Tysiąclecia brzask.
Wnet przed Twój tron powołasz nas
i przyjmiesz do niebiańskich łask.
3. Bądź wola Twoja, Ojcze mój,
jako na niebie, tak i tu,
gdzie lud Twój cierpi ziemski znój,
do ostatniego wierny tchu.
4. I nie pamiętaj naszych win,
i oddal od nas słuszny gniew,
bo nas pojednał z Tobą Syn
przez swej ofiary drogą krew.
5. Od złego, Ojcze, lud swój zbaw,
w opiece swojej zawsze miej.
Słuchamy wiernie Twoich praw,
więc przyjmij nas do chwały swej.