449

O, Jezu, jakżeś drogi mi

1. O, Jezu, jakżeś drogi mi!
Uwielbiam Cię w pokornej czci.
Ty radość wielką dajesz mi,
o, mój Ty drogi Jezu!
Chór:
Jezu, błogo z Tobą żyć,
radość, pokój w Tobie mieć!
Dozwól zawsze z Tobą być
i wiecznie Ciebie wielbić.
2. Kocham Cię, Jezu, Panie mój,
bo cieszysz mnie, osładzasz znój.
Jedynyś życia mego zdrój,
o, mój Ty drogi Jezu!
3. Spragnionym, Panie, Twoich Słów.
Słucham Cię, Jezu, Panie, mów!
Twa bliskość mnie umacnia znów,
o, mój Ty drogi Jezu!
4. Uwielbiać Cię mym życiem chcę.
Tu modły me do Ciebie ślę.
Z win oczyść, Panie, serce me,
o, mój Ty drogi Jezu!