448

W obecnych dniach mieć musisz Zbawcę

1. W obecnych dniach mieć musisz Zbawcę,
co dzisiaj jest kotwicą twą.
Upewnij się, upewnij się,
że nogi twe na pewnej skale są.
Chór:
Tą skałą Jezus, tak, tylko On!
Tą skałą Jezus, jedynie On!
Upewnij się, upewnij się,
że nogi twe na pewnej skale są.
2. W obecnych dniach mieć musisz Biblię,
co dzisiaj jest podporą twą.
Upewnij się, upewnij się,
że nogi twe na pewnej skale są.
3. W obecnych dniach ja mam Jezusa,
On dzisiaj jest kotwicą mą.
Jam pewny jest, jam pewny jest,
że nogi me na pewnej skale są.