438

W pamięci zawsze, duszo miej

1. W pamięci zawsze, duszo, miej,
idź, gdy cię Jezus zwie,
gdy cię wstrzymuje, stanąć chciej,
gdy woła, pośpiesz się.
2. Gdy chwali, wtenczas uniż się,
gdy kocha, spocznij w Nim,
gdy smaga za przestępstwa twe,
karania Jego przyjm.
3. Gdy Jezus zsyła łaski swe
raz tam, to znowu tu,
radosne to są wówczas dnie,
gorąco dziękuj Mu.
4. A gdy w potrzebie woła cię,
w szeregu mężnych stań,
lecz serce badaj, doświadcz je,
nie słuchaj ludzkich zdań.
5. Swe serce Barankowi zwierz,
bo On twój Pan i Król,
pod Jego skrzydła tylko spiesz,
gdy ci dolega ból.